Shop on line          
Nu kopen

Alarm en besturing via SMS en telefonische boodschappen.

Musitel 744 Power Alert Musitel 744
Totale controle over al uw installaties.
Een betrouwbare en veilige GSM-alarm seintoestel.

Werking :
De Musitel 744 bevat een gewone SIM-kaart. Een pre-paid kaart is hiervoor helemaal geschikt.
Het toestel is uitgerust met vier ingangen en twee uitgangen (relaiscontacten).
De ingangen bewaken uw technische installaties volgens criteria die u vrij kunt bepalen.
Bij de minste noodsituatie wordt één of worden meerdere SMS verzonden.
De alert kan ook worden gegeven met vocale boodschappen die je voorrand heft geregistreerden.
Nu moet u ingrijpen: twee contacten die u op afstand kunt bedienen met een SMS of de toetsen van uw telefoon maken het u mogelijk apparaten in of uit te schakelen.

Toepassingen :

Musitel 744 is bestemd voor het bewaken van installaties zoals :
 • controle van niveau in graansilo's ;
 • binnendringen in landbouwbroeikassen ;
 • bewaking van ventilatoren in de pluimveeproductie ;
 • koelmachine van informaticazaal ;
 • afstandsbediening van " hard reset" van informaticaserver ;
 • drankautomaten ;
 • bewaking van radiosteunzender ;
 • op afstand opening en sluiting van rolschermen van automatische wasserijen ;
 • Willekeurig technisch defect ;
 • drainage- en irrigatiepompen ;
 • de verwarming in- en uitschakelen ;
 • de verlichting aansteken ;
 • enz...

 • Verzekerd toezicht :
  4 alarmingangen :
  Musitel 744 beschikt over vier alarmingangen te gebruiken voor de bewaking van installaties zoals
  thermostaten, alarmcontacten van technische installaties, intrusie, enz.
  De verzonden SMS kunnen naar 4 verschillende nummers verstuurd worden.
  De tekst is vrij, waardoor u een duidelijke omschrijving kunt geven van wat aan het
  gebeuren is.
  Een vocale boodschap kan worden doorgeseind naar de 4 zelfde nummers en dit in
  aanvulling of niet met een Sms.

  4 relais bediendbaar op afstand :
  De vier relais kunnen bediend worden met een SMS of met een gewoon telefoon oproepen.
  Veiligheid is verzekerd door de herkenning van het oproepende nummer (CLIP moet zichtbaar zijn).
  De vier relais kunnen door een onbeantwoord oproep geactiveerd worden, dus gratis.
  Deze mogelijkheid is alleen toegankelijk door de vooraf geregistreerde gebruikers (max. 4 gebruikers).

  Historisch overzicht van de gebeurtenissen :
  De Musitel 744 behoudt in geheugen de 1000 laatste evenementen.
  U kunt ter plaatse of op afstand het historisch overzicht raadplegen van elk apparaat.
  Elke gebeurtenis wordt met datum en uur geregistreerd.


  Overbrenging van een alarm :
  Per SMS :
  Een tot vier Gsm nummers zullen een SMS ontvangen wanneer een anomalie wordt ontdekt.
  Elke SMS kan tot aan 80 karakters bevatten, hetgeen toelaat de belanghebbenden te verwittigen in een duidelijke taal.
  Een SMS zal in het begin van de pech alsmede naar de terugkeer naar een normale situatie verzonden worden.
  Aldus als een uitrusting tijdelijk, vervolgens wordt uitgeschakeld en opnieuw
  aangesloten, zult u onmiddellijk erover verwittigd worden.

  Met een besproken bericht :
  Gelijktijdig of niet met SMS ‘s, zal een vocaalbericht overgebracht worden naar 1,2,3 of 4 nummers vaste of GSM.
  De belanghebbenden zullen dus vanaf afhaken van de lijn een voor- geregistreerde bericht horen
  overeenstemmend met de ontdekte situatie.
  Deze berichten zullen door de gebruikers geregistreerd worden door her GSM nummer van Musitel 744 op te bellen.
  Enkele bedieningen op het klavier van de telefoon maken het mogelijk om de berichten te registreren.
  Het gebruik is dus bijzonder eenvoudig.
  Elk bericht kan 5 seconden lang zijn.


  Onmiddellijk, op kantoor verwittigd worden van een alarm.
  Met behulp van de software SmsGate Pro, kunt u onmiddellijk een SMS, verzonden door uw
  Musitel 744, ontvangen op uw PC.
  U zult aldus op uw PC, op kantoor, over een spoor beschikken van alle SMS ‘s verzonden dag en
  nacht zonder een communicatie moeten tot stand brengen met uw Musitel 's.
  U zult eveneens de SMS ‘s ontvangen die verzonden worden door uw GSM operator naar elke Musitel 744.
  Wat zeer nuttig is bij gebruik van pre-paid SIM kaarten.
  U zult eveneens elke dag, elke week, automatisch een SMS kunnen ontvangen die u het huidig
  statuut wijst van apparaat.    Zie verder " geavanceerde functies"

  Hoe ?
  U sluit een GSM-USB modem aan op uw PC, bijvoorbeeld het Modem USB M1000, waarin een SIM kaart wordt ingevoerd.
  De software SmsGate Pro zal automatisch de SMS ‘s verzonden door uw Musitel 744 ontvangen.
  Een van de vier nummers waar naar SMS ‘s worden verzonden, is het nummer van de kaart SIM van uw modem.
  Hetzelfde modem zal u eveneens toelaten om de historische overzichten te lezen, de configuratie van uw
  apparaten te controleren en te wijzigen.
  Elke ontvangen SMS zal door de naam van de klant waar bij het apparaat Musitel 744 wordt geplaatst geïdentificeerd worden.
  U zult natuurlijk de lijst van de klanten moeten creëren.


  Installatie van Musitel 744
  Aansluiting - installatie :
  De aansluiting aan het apparaat gebeurt met een aansluiter met schroeven inplugbaar in het apparaat.
  U kunt dus het apparaat voor een eventuele programmering afhalen zonder een draad moeten los te koppelen.

  Signalisatie :
  GSM-alarm seintoestel - display toont stand van het login op het GSM netwerk.

  Programmering :
  De configuratie van het GSM seintoestel gebeurt met behulp van een software die met apparaat wordt geleverd.
      - met uw PC, voldoet het om over een USB poort te beschikken ;
      - op afstand, met behulp van een modem ;
      - op afstand kan je de actuele toestand controleren, het historiek van de 1000 laatste
         gebeurtenissen lezen, de relais bedienen, enz....
      - de nummers van de bestemmelingen voor de sms- en spraakberichten kunnen gewijzigd worden via sms ;
      - handleiding in het Nederlands en Frans.


  BEWAKING :  4 onafhankelijke ingangen

  Controle van de ingangen :

 • bij elk alarm, door ontvangst van een SMS-bericht ;
 • bij terugkomst naar normaal, door ontvangst van een SMS-bericht ;
 • bij elk alarm, door ontvangst van vocaal geregistreerde bericht ;
 • bij terugkomst naar normaal, door ontvangst van vocaal geregistreerde bericht ;


 • Werking :
 • bij verandering van de status van een ingang worden een of meerdere SMS-berichten of geregistreerde boodschappen verzonden,
 • 1 tot 10 keer max, SMS-berichten van elk max. 80 tekens;
 • Entrées d'alarmes
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's en verzending van het SMS-bericht,
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's of gewoon telefoon nummers en verzending van het vocale-bericht,
 • afzonderlijk programmeerbaar voor elke ingang.


 • Wanneer wordt/worden één of meerdere SMS verzonden ?
 • wanneer de status van een ingang "0" wordt,
 • wanneer de status van een ingang "1" wordt,
 • nij verandering van status, b.v. van "0" naar "1" en omgekeerd,


 • Geldigheidsvoorwaarde voor een statuswijziging :
 • SMS wanneer de status gewijzigd is en stabiel blijft gedurende 0,1 seconden. • BESTURING :  4 onafhankelijke contacten

  Besturingsmodus van de contacten : Relais Musitel 744

 • met een SMS met of zonder bevestiging van goede werking,
 • door de Musitel te bellen met een GSM - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • door de Musitel te bellen met een gewoon telefoontoestel - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • de vier relais kunnen door een gratis oproep bediend worden,
 • controle van de actuele toestand van de relais door eenvoudige telefonische oproep.
 • controle van status van de relais met een SMS.


 • Werking :
 • N.O. (normally open) tijdschakelaar tussen 1 en 600 seconden.
 • bistabiel, een oproep voor ON, een tweede oproep voor OFF, • Toepassingen – voorbeelden
  Verwarming :
  BD Musitel
  De temperatuur in de kantoren daalt onder 5°.
  Een of meer SMS berichten worden automatisch verstuurd.
  Zo wordt het commando gegeven de verwarmingsketel te starten.

  Toezicht van de temperatuur :
  De luchtverversing van een pluimveeveeteelt valt defect.
  De temperatuur stijgt, die het pluimvee in gevaar brengt.
  Het systeem zendt automatisch een SMS naar de technicus.

  Defecte koelinstallatie :
  Temperatuur stijgt >> de status van ingang nr. 1 slaat om van "0" naar "1".
  De technicus wordt onmiddellijk verwittigd via SMS.
  Je kan ook 3 andere personen waarschuwen.

  Hoogte tank - graansilo :
  Ontvangt een SMS bij het bereiken van een voorgeprogrammeerde niveau.
  Je kan tot vier silo's beheren met maar een Musitel 744.
  Of, een verwarmingsketel, een pomp, een silo, inbraak met een zelfde apparaat.
  Het alarm boodschappen ontvangt u in een duidelijke taal.


  in optie :
  connection SSR - Solid State Relay - Statisch relais :
  Als u een installatie moet omschakelen die in 220V werkt, moet u een statisch of elektromechanisch
  relais gebruiken.  Wij stellen u een model van statisch relais voor.

  connection Relais 2 wisselcontacten :
  Spoel 12VDC, 390 Ohms
  Nominaal verbruik : 30mA.
  2 wisselcontacten 8A 400VAC
  Schakelbaar vermogen :
  1.800 Watt weerstand, 8A, 230V (bipolair schakeling)
  3.600 Watt weerstand, 16A, 230V (2 wisselcontacten in parallel)  Kamerthermostaat +5° tot +30°C :
  Deze thermostaat past vooral voor de bewaking van de temperatuur van een bedrijfsruimte of een woonruimte.
  Hij het geen voeding nodig en wordt met twee draden aangesloten.

  Elektronisch thermostaat -50° tot +150°C :
  Wanneer er nood is van een nauwkeurige meting.
  Thermostat électronique   - meting van - 50° tot +150° C
    - per stap van 1° of 0,1° C
    - werkt met een PTC sonde meegeleverd met het apparaat,
    - sonde kan tot 150m veraf van de thermostaat geplaatst worden (2 draden),
    - alarm vertrager >> alarmpeil moet bereikt zijn gedurende x seconden of minuten voor een geldig
       alarm (om te vermeiden dat het openen van een deur een ongepast alarm signaal veroorzaakt...)
    - Correctie van de nauwkeurigheid (b.v. : de thermostaat geeft 10° terwijl de echte temperatuur 11° is),
    - Ingeboude zoemer voor een auditief alarmsein,
    - instelling van alarmpeil zeer eenvoudig,
    - permanent beeldscherm van de huidige temperatuur,

        Shop on line       
  Shop on line

      Prijs :

  Types
  Prijs BTWexcl (€)
  Prijs BTW incl (€)

  Musitel 744   4 ingangen voor alarm + 4 contacten

  268
  324,28

  SSR - Solid State Relay     Statisch relais voor 5 amperes

  31
  37,51

  Relais 2 wisselcontacten   
  Relais 12VDC - 2 x 8 Ampères - 400VAC

  12
  14,52

  Relais 1 wisselcontact   
  Relais 12VDC - 1 x 16 Ampères - 400VAC

  12
  14,52

  Kamerthermostaat +5° tot +30°C   RTR-E6120

  19
  22,99

  Elektronisch thermostaat -50° tot +150°C   
  TS23-233 P024 C101 met PTC sonde

  113
  136,73

  Verdelers en Dealers, gelieve ons te raadplegen


  Technische kenmerken :

  Musitel 744

  GSM

  GSM netwerktype

  GSM 900MHz phase II/GSM 1800 MHz

  SIM-kaart

  plug-in 3 V "small"

  Uitgezonden vermogen

  2 W

  Ontvangstgevoeligheid

  -105 dBm

  Antenne

  Frequenties

  900 / 1800 MHz

  Impedantie

  50 ohms

  Antenneaansluiting

  FME (mannelijk)

  Lengte kabel

  3 tot 10 m (optie) of zonder kabel

  Bijgeleerde antenne

  Antenne 3dB met kabel van 2m, connector FME

  Voeding

  Aansluitklemmen

  230 VAC

  Batterij

  batterijlader ingebouwd

  kenmerken batterij

  12VDC 1,2AHr tot 7 AH  batterij is niet geleverd

  Verbruik

  Stand-by

  5 watts

  In werking

  10 watts

  kabel aansluiting voor programmatie

  Interfacetype

  USB

  Connector

  USB type B, geleverd met USB A-B kabel

  Alarm Ingangen

  Ingangsniveau "0"

  ingang op minteken (V-)

  Ingangsniveau "1"

  N.O. - open contact

  Max. ingangsspanning

  + 24VDC

  Debouncing

  100 msec

  Schakelcontacten

  Schakelaar nr. 1 tot 4

  omkeerschakelaar   Max. 5A   12VDC

  Omschakelduur van het contact

  Tussen 0,1 en 600 secondes (10 minuten) of permanent

  Divers

  aansluitklemen

  schroefklemmen, inplugbar in het apparaat

  Afmetingen zonder kabels

  227 x 286 x 79 mm

  Werkingstemperatuur

  -20 tot 70 °C

  Gewicht: apparaat

  2200 gr

  SSR - Solid State Relay - Statisch relais

  Ingang circuit - Input Circuit

  Besturing spanning

  3 tot 32 VDC

  Besturing stroom

  15 mA max

  Min. Turn-off Voltage

  1 VDC

  Ingang impedantie

  2,0 KOhm Min.

  Uitgang circuit - Output circuit

  Schakelbare stroom zonder koeler

  5 A (rms)

  Schakelbare stroom met koeler 0,8°C/W

  25 A (rms)

  Nominale Bedrijfsspanning

  240 VAC

  Bedrijfsspanning

  24 tot 280 VAC

  Non repetitive max. voltage

  600 VAC

  Non repetitive max. current

  260 V

  Lekstroom bij Off

  7 mA max.

  Minimale laststroom

  100 mA

  Werking frequentie

  47 Hz tot 63 Hz

  Algemene kenmerken

  Commutatie

  Bij de overgang van nul

  Isolatie weerstand ingang - uitgang

  DC 500V   10.000 MOhm Min.

  Isolatie spanning ingang - uitgang

  3.500 VAC

  Werkingstemperatuur

  -20 °C tot +80 °C

  Opslag temperatuur

  -40 °C tot +100 °C

  Schroef ingang

  M3

  Schroef uitgang

  M4

  Afmetingen

  43 x 58 x 27 mmm

  Relais 2 wisselcontacten

  Ingang circuit - Input Circuit - spoel

  Nominale spanning

  12 VDC

  Besturing stroom

  30 mA max

  Nominaal verbruik

  400 mW (DC)

  Weerstand bij 20 °C,

  390 Ohm.

  Uitgang circuit - Output circuit - wisselcontacten

  Max. schakelbare stroom

  2 x 8 A (rms)

  Max. schakelbaar vermogen bij resistieve belasting

  2 x 1.800 VA

  Nominale schakelbare spanning

  230 VAC

  Maximale schakelbare spanning

  400 VAC

  Elektrische levensduur

  100.000 schakelingen bij maximale belasting

  Isolatiespanning

  5.000 V AC

  Temperatuurbereik

  -40 tot +70 °C

  Afmetingen

  29 x 12,5 x 15,7 mm (L x b x h)

  Sokkel voor relais - met relais bijgeleverd

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 1 module

  Relais 1 wisselcontact

  Ingang circuit - Input Circuit - spoel

  Nominale spanning

  12 VDC

  Besturing stroom

  30 mA max

  Nominaal verbruik

  400 mW (DC)

  Weerstand bij 20 °C,

  390 Ohm.

  Uitgang circuit - Output circuit - wisselcontacten

  Max. schakelbare stroom

  1 x 16 A (rms)

  Max. schakelbaar vermogen bij resistieve belasting

  3.600 VA

  Nominale schakelbare spanning

  230 VAC

  Maximale schakelbare spanning

  400 VAC

  Elektrische levensduur

  100.000 schakelingen bij maximale belasting

  Isolatiespanning

  5.000 V AC

  Temperatuurbereik

  -40 tot +70 °C

  Afmetingen

  29 x 12,5 x 15,7 mm (L x b x h)

  Sokkel voor relais - met relais bijgeleverd

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 1 module

  Kamerthermostaat +5° tot +30°C

  Referentie EBERLE - Tempolec

  RTR-E 6120

  Instelbereik

  5 tot 30 °C

  Contact

  1 contact N.O.

  Bedrijfsspanning

  230 VAC  50 Hz

  Schakelvermogen

  1,5 tot 16A.

  Beschermingsgraad

  IP30    (voor gebruik binnenhuis)

  Kenmerken

  instelbereik begrensbaar

  Afmetingen

  75 x 75 x 26 mm


  Elektronisch thermostaat -50° tot +150°C

  Referentie - Tempolec

  TS 23-233 P024 C101

  Instelbereik

  -50° tot +150 °C

  Resolutie

  0,1 ou 1 °C

  Voeler - sonde

  PTC 990ohm 25°C

  hysteresis,

  instelbaar

  ijking, aanspreektijd

  instelbaar

  Contact

  1 wisselcontact

  Voeding

  12 tot 24 VDC

  Verbruik

  2W

  Schakelvermogen

  8A

  Display

  3 digits van 12,5mm

  Relatieve vochtigheid

  10 tot 90 % niet condenserend

  Toelaatbare temperatuur

  0 tot +60 °C

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 3 modules

  Display

  3 digits de 12,5mm

  Aansluiting

  schroefklemmen

  Afmetingen

  90 x 60 x 59 mm