Shop on line          
Nu kopen

Dit apparaat is niet meer beschiikbaar en is vervangt door de Musitel 752

Alarm en besturing via SMS en telefonische boodschappen.

Musitel 742 Musitel 742
Totale controle over al uw installaties.
Een betrouwbare en veilige GSM-alarm seintoestel.

Werking :
De Musitel 742 bevat een gewone SIM-kaart. Een pre-paid kaart is hiervoor helemaal geschikt.
Het toestel is uitgerust met vier ingangen en twee uitgangen (relaiscontacten).
De ingangen bewaken uw technische installaties volgens criteria die u vrij kunt bepalen.
Bij de minste noodsituatie wordt één of worden meerdere SMS verzonden.
De alert kan ook worden gegeven met vocale boodschappen die je voorrand heft geregistreerden.
Nu moet u ingrijpen: twee contacten die u op afstand kunt bedienen met een SMS of de toetsen van uw telefoon maken het u mogelijk apparaten in of uit te schakelen.

Toepassingen :

Musitel 742 is bestemd voor het bewaken van installaties zoals :
 • controle van niveau in graansilo's ;
 • binnendringen in landbouwbroeikassen ;
 • bewaking van ventilatoren in de pluimveeproductie ;
 • koelmachine van informaticazaal ;
 • afstandsbediening van " hard reset" van informaticaserver ;
 • drankautomaten ;
 • bewaking van radiosteunzender ;
 • op afstand opening en sluiting van rolschermen van automatische wasserijen ;
 • Willekeurig technisch defect ;
 • drainage- en irrigatiepompen ;
 • de verwarming in- en uitschakelen ;
 • de verlichting aansteken ;
 • enz...

 • Verzekerd toezicht :
  4 alarmingangen :
  Musitel 742 beschikt over vier alarmingangen te gebruiken voor de bewaking van installaties zoals
  thermostaten, alarmcontacten van technische installaties, intrusie, enz.
  De verzonden SMS kunnen naar 4 verschillende nummers verstuurd worden.
  De tekst is vrij, waardoor u een duidelijke omschrijving kunt geven van wat aan het
  gebeuren is.
  Een vocale boodschap kan worden doorgeseind naar de 4 zelfde nummers en dit in
  aanvulling of niet met een Sms.

  2 relais bediendbaar op afstand :
  De twee relais kunnen bediend worden met een SMS of met een gewoon telefoon oproepen.
  Veiligheid is verzekerd door een wachtwoord te introduceren op toetsenbord van de telefoon (vanuit
  ieder welk nummer) of door de herkenning van het oproepende nummer (CLIP moet zichtbaar zijn).
  Een van de relais kan door een onbeantwoord oproep geactiveerd worden, dus gratis.
  Deze mogelijkheid is alleen toegankelijk door de vooraf geregistreerde gebruikers (max. 4 gebruikers).
  Mogelijkheid van een monostabiele of bistabiele schakeling (van 1 seconde tot 59 uur).

  Historisch overzicht van de gebeurtenissen :
  De Musitel 742 behoudt in geheugen de 1000 laatste evenementen.
  U kunt ter plaatse of op afstand het historisch overzicht raadplegen van elk apparaat.
  Elke gebeurtenis wordt met datum en uur geregistreerd.


  Overbrenging van een alarm :
  Per SMS :
  Een tot vier Gsm nummers zullen een SMS ontvangen wanneer een anomalie wordt ontdekt.
  Elke SMS kan tot aan 160 karakters bevatten, hetgeen toelaat de belanghebbenden te verwittigen in een duidelijke taal.
  Een SMS zal in het begin van de pech alsmede naar de terugkeer naar een normale situatie verzonden worden.
  Aldus als een uitrusting tijdelijk, vervolgens wordt uitgeschakeld en opnieuw
  aangesloten, zult u onmiddellijk erover verwittigd worden.

  Met een besproken bericht :
  Gelijktijdig of niet met SMS ‘s, zal een vocaalbericht overgebracht worden naar 1,2,3 of 4 nummers vaste of GSM.
  De belanghebbenden zullen dus vanaf afhaken van de lijn een voor- geregistreerde bericht horen
  overeenstemmend met de ontdekte situatie.
  Deze berichten zullen door de gebruikers geregistreerd worden door her GSM nummer van Musitel 742 op te bellen.
  Enkele bedieningen op het klavier van de telefoon maken het mogelijk om de berichten te registreren.
  Het gebruik is dus bijzonder eenvoudig.
  Elk bericht kan 8 seconden lang zijn.


  Onmiddellijk, op kantoor verwittigd worden van een alarm.
  Met behulp van de software SmsGate Pro, kunt u onmiddellijk een SMS, verzonden door uw
  Musitel 742, ontvangen op uw PC.
  U zult aldus op uw PC, op kantoor, over een spoor beschikken van alle SMS ‘s verzonden dag en
  nacht zonder een communicatie moeten tot stand brengen met uw Musitel 's.
  U zult eveneens de SMS ‘s ontvangen die verzonden worden door uw GSM operator naar elke Musitel 742.
  Wat zeer nuttig is bij gebruik van pre-paid SIM kaarten.
  U zult eveneens elke dag, elke week, automatisch een SMS kunnen ontvangen die u het huidig
  statuut wijst van apparaat.    Zie verder " geavanceerde functies"

  Hoe ?
  U sluit een GSM-USB modem aan op uw PC, bijvoorbeeld het Modem USB M1000, waarin een SIM kaart wordt ingevoerd.
  De software SmsGate Pro zal automatisch de SMS ‘s verzonden door uw Musitel 742 ontvangen.
  Een van de vier nummers waar naar SMS ‘s worden verzonden, is het nummer van de kaart SIM van uw modem.
  Hetzelfde modem zal u eveneens toelaten om de historische overzichten te lezen, de configuratie van uw
  apparaten te controleren en te wijzigen.
  Elke ontvangen SMS zal door de naam van de klant waar bij het apparaat Musitel 742 wordt geplaatst geïdentificeerd worden.
  U zult natuurlijk de lijst van de klanten moeten creëren.


  Installatie van Musitel 742
  Aansluiting - installatie :
  De aansluiting aan het apparaat gebeurt met een aansluiter met schroeven inplugbaar in het apparaat.
  U kunt dus het apparaat voor een eventuele programmering afhalen zonder een draad moeten los te koppelen.

  Signalisatie :
  GSM-alarm seintoestel - display toont stand van het login op het GSM netwerk.

  Programmering :
  De configuratie van het GSM seintoestel gebeurt met behulp van een software die met apparaat wordt geleverd.
      - met uw PC, voldoet het om over een USB poort te beschikken ;
      - op afstand, met behulp van een modem ;
      - op afstand kan je de actuele toestand controleren, het historiek van de 1000 laatste
         gebeurtenissen lezen, de relais bedienen, enz....
      - de nummers van de bestemmelingen voor de sms- en spraakberichten kunnen gewijzigd worden via sms ;
      - handleiding in het Nederlands en Frans.


  BEWAKING :  4 onafhankelijke ingangen

  Controle van de ingangen :
 • bij elk alarm, door ontvangst van een SMS-bericht ;
 • bij terugkomst naar normaal, door ontvangst van een SMS-bericht ;
 • bij elk alarm, door ontvangst van vocaal geregistreerde bericht ;
 • bij terugkomst naar normaal, door ontvangst van vocaal geregistreerde bericht ;
 • Iedere ingang kan actiefs zijn 24/24 uur, of alleen wanneer het apparaat "ingeschakeld wordt".


 • Werking :
 • bij verandering van de status van een ingang worden een of meerdere SMS-berichten of geregistreerde boodschappen verzonden,
 • 1 tot 10 keer max, SMS-berichten van elk max. 160 tekens;
 • Entrées d'alarmes
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's en verzending van het SMS-bericht,
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's of gewoon telefoon nummers en verzending van het vocale-bericht,
 • afzonderlijk programmeerbaar voor elke ingang.

 • Wanneer wordt/worden één of meerdere SMS verzonden ?
 • wanneer de status van een ingang "0" wordt,
 • wanneer de status van een ingang "1" wordt,

 • Geldigheidsvoorwaarde voor een statuswijziging :
 • SMS wanneer de status gewijzigd is en stabiel blijft gedurende 0,1 seconden tot 254 minuten.


 • BESTURING :  2 onafhankelijke contacten

  Besturingsmodus van de contacten : Contacts relais
 • met een SMS met of zonder bevestiging van goede werking,
 • door de Musitel te bellen met een GSM - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • door de Musitel te bellen met een gewoon telefoontoestel - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • een relais kan door een gratis oproep bediend worden,
 • controle van de actuele toestand van de relais door eenvoudige telefonische oproep.
 • controle van status van de relais met een SMS.

 • Werking :
 • N.O. (normally open) tijdschakelaar tussen 1 seconde en 59 uur.
 • bistabiel, een oproep voor ON, een tweede oproep voor OFF,
 • Bistabiel, een SMS voor ON, een tweede SMS voor OFF ;


 • Gekruiste controles tussen Musitel ‘s
  Een Musitel 742 kan een of meerdere apparaten te bedienen.
  Vermijdt van kabels te plaatsen tussen de detectie en actie.
  De Musitel A bestuurt Musitel B en vice versa.

  Voorbeeldtoepassing :
  Storm bassin
  Het niveau van het bassin stijgt. De pompen die verschillende honderden meters ver zijn moeten beginnen.
  Het niveau daalt niet in de tijd, een technicus zal worden gewaarschuwd op zijn GSM toestel.


  Anti jammen
  Snel gewaarschuwd worden in geval van kwaadwillende storing van GSM-netwerk.
  Dankzij een exclusieve functionaliteit kunt u worden gewaarschuwd wanneer de Musitel 742, geïnstalleerd
  in de risicozone, een kwaadwillende storing of een uitval van het GSM-netwerk ondergaat.
  Het gebruik van een tweede Musitel 742 is noodzakelijk.  Het zal de deze zijn die u zal informeren in geval van problemen.
  Hij wordt geïnstalleerd op een plaats beschermd tegen het risico van interferentie, zoals uw prive-woning of een meer discrete locatie.


  Toepassingen – voorbeelden
  Verwarming :
  U wilt de verwarming inschakelen van uw tweede woning de dag voor uw vertrek.
  Je bestuurt, via SMS of een telefoonoproep, de werking voor een periode van 24 uur.
  BD Musitel
  Een programmawijziging voorkomt, je mag niet weg !
  De verwarming wordt automatisch, na 24 uur, zonder verdere actie gestopt.

  Risico van vorst ?
  De temperatuur in de kantoren daalt onder 5°.
  Een of meer SMS berichten worden automatisch verstuurd.
  Zo wordt het commando gegeven de verwarmingsketel te starten.

  Toezicht van de temperatuur :
  De luchtverversing van een pluimveeveeteelt valt defect.
  De temperatuur stijgt, die het pluimvee in gevaar brengt.
  Het systeem zendt automatisch een SMS naar de technicus.

  Defecte koelinstallatie :
  Temperatuur stijgt >> de status van ingang nr. 1 slaat om van "0" naar "1".
  De technicus wordt onmiddellijk verwittigd via SMS.
  Je kan ook 3 andere personen waarschuwen.

  Hoogte tank - graansilo :
  Ontvangt een SMS bij het bereiken van een voorgeprogrammeerde niveau.
  Je kan tot vier silo's beheren met maar een Musitel 742.
  Of, een verwarmingsketel, een pomp, een silo, inbraak met een zelfde apparaat.
  Het alarm boodschappen ontvangt u in een duidelijke taal.


  in optie :

  connection Relais 2 wisselcontacten :
  Spoel 12VDC, 390 Ohms
  Nominaal verbruik : 30mA.
  2 wisselcontacten 8A 400VAC
  Schakelbaar vermogen :
  1.800 Watt weerstand, 8A, 230V (bipolair schakeling)
  3.600 Watt weerstand, 16A, 230V (2 wisselcontacten in parallel)  Kamerthermostaat +5° tot +30°C :
  Deze thermostaat past vooral voor de bewaking van de temperatuur van een bedrijfsruimte of een woonruimte.
  Hij het geen voeding nodig en wordt met twee draden aangesloten.

  Thermostat électronique Elektronisch thermostaat -50° tot +150°C :
  Wanneer er nood is van een nauwkeurige meting.
    - meting van - 50° tot +150° C
    - per stap van 1° of 0,1° C
    - werkt met een PTC sonde meegeleverd met het apparaat,
    - sonde kan tot 150m veraf van de thermostaat geplaatst worden (2 draden),
    - alarm vertrager >> alarmpeil moet bereikt zijn gedurende x seconden of minuten voor een geldig
       alarm (om te vermeiden dat het openen van een deur een ongepast alarm signaal veroorzaakt...)
    - Correctie van de nauwkeurigheid (b.v. : de thermostaat geeft 10° terwijl de echte temperatuur 11° is),
    - Ingeboude zoemer voor een auditief alarmsein,
    - instelling van alarmpeil zeer eenvoudig,
    - permanent beeldscherm van de huidige temperatuur,

        Shop on line       
  Shop on line

      Prijs :

  Types
  Prijs BTW excl (€)
  Prijs BTW incl (€)

  Musitel 742   4 ingangen voor alarm + 2 contacten

  175
  211,75

  Relais 2 wisselcontacten   
  Relais 12VDC - 2 x 8 Ampères - 400VAC

  12
  14,52

  Relais 1 wisselcontact   
  Relais 12VDC - 1 x 16 Ampères - 400VAC

  12
  14,52

  Kamerthermostaat +5° tot +30°C   RTR-E6120

  19
  22,99

  Elektronisch thermostaat -50° tot +150°C   
  TS23-233 P024 C101 met PTC sonde

  113
  136,73

  Adaptater 230V 12VDC 500mA

  15
  18,15

  Adaptater 230V 12VDC 2A

  25
  30,25

  Verdelers en Dealers, gelieve ons te raadplegen


  Technische kenmerken :

  Musitel 742

  GSM

  GSM netwerktype

  GSM 900MHz phase II/GSM 1800 MHz

  SIM-kaart

  plug-in 3 V "small"

  Uitgezonden vermogen

  2 W

  Ontvangstgevoeligheid

  -105 dBm

  Antenne

  Frequenties

  900 / 1800 MHz

  Impedantie

  50 ohms

  Antenneaansluiting

  FME (mannelijk)

  Lengte kabel

  3 tot 10 m (optie) of zonder kabel

  Bijgeleerde antenne

  Antenne 3dB met kabel van 2m, connector FME

  Voeding

  Aansluitklemmen

  9 tot 24 VDC 500mA max

  Verbruik

  Stand-by

  120 mA

  In werking

  500 mA

  kabel aansluiting voor programmatie

  Interfacetype

  USB

  Connector

  USB type B, geleverd met USB A-B kabel

  Alarm Ingangen

  Ingangsniveau "0"

  ingang op minteken (V-)

  Ingangsniveau "1"

  N.O. - open contact

  Max. ingangsspanning

  + 24VDC

  Debouncing

  van 10 msec tot 254 minuten

  Schakelcontacten

  Schakelaar nr. 1

  N.O, Max. 5A   24VDC of 24VAC

  Schakelaar nr. 2

  N.O, Max. 5A   24VDC of 24VAC

  Omschakelduur van het contact

  Tussen 1 seconde en 59 uur of permanent (ON-OFF)

  Divers

  aansluitklemen

  schroefklemmen, inplugbar in het apparaat

  Afmetingen zonder kabels

  84 x 72 x 32 mm

  Werkingstemperatuur

  -10 tot 60 °C

  Gewicht: apparaat

  200 gr

  SSR - Solid State Relay - Statisch relais

  Ingang circuit - Input Circuit

  Besturing spanning

  3 tot 32 VDC

  Besturing stroom

  15 mA max

  Min. Turn-off Voltage

  1 VDC

  Ingang impedantie

  2,0 KOhm Min.

  Uitgang circuit - Output circuit

  Schakelbare stroom zonder koeler

  5 A (rms)

  Schakelbare stroom met koeler 0,8°C/W

  25 A (rms)

  Nominale Bedrijfsspanning

  240 VAC

  Bedrijfsspanning

  24 tot 280 VAC

  Non repetitive max. voltage

  600 VAC

  Non repetitive max. current

  260 V

  Lekstroom bij Off

  7 mA max.

  Minimale laststroom

  100 mA

  Werking frequentie

  47 Hz tot 63 Hz

  Algemene kenmerken

  Commutatie

  Bij de overgang van nul

  Isolatie weerstand ingang - uitgang

  DC 500V   10.000 MOhm Min.

  Isolatie spanning ingang - uitgang

  3.500 VAC

  Werkingstemperatuur

  -20 °C tot +80 °C

  Opslag temperatuur

  -40 °C tot +100 °C

  Schroef ingang

  M3

  Schroef uitgang

  M4

  Afmetingen

  43 x 58 x 27 mmm

  Relais 2 wisselcontacten

  Ingang circuit - Input Circuit - spoel

  Nominale spanning

  12 VDC

  Besturing stroom

  30 mA max

  Nominaal verbruik

  400 mW (DC)

  Weerstand bij 20 °C,

  390 Ohm.

  Uitgang circuit - Output circuit - wisselcontacten

  Max. schakelbare stroom

  2 x 8 A (rms)

  Max. schakelbaar vermogen bij resistieve belasting

  2 x 1.800 VA

  Nominale schakelbare spanning

  230 VAC

  Maximale schakelbare spanning

  400 VAC

  Elektrische levensduur

  100.000 schakelingen bij maximale belasting

  Isolatiespanning

  5.000 V AC

  Temperatuurbereik

  -40 tot +70 °C

  Afmetingen

  29 x 12,5 x 15,7 mm (L x b x h)

  Sokkel voor relais - met relais bijgeleverd

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 1 module

  Relais 1 wisselcontact

  Ingang circuit - Input Circuit - spoel

  Nominale spanning

  12 VDC

  Besturing stroom

  30 mA max

  Nominaal verbruik

  400 mW (DC)

  Weerstand bij 20 °C,

  390 Ohm.

  Uitgang circuit - Output circuit - wisselcontacten

  Max. schakelbare stroom

  1 x 16 A (rms)

  Max. schakelbaar vermogen bij resistieve belasting

  3.600 VA

  Nominale schakelbare spanning

  230 VAC

  Maximale schakelbare spanning

  400 VAC

  Elektrische levensduur

  100.000 schakelingen bij maximale belasting

  Isolatiespanning

  5.000 V AC

  Temperatuurbereik

  -40 tot +70 °C

  Afmetingen

  29 x 12,5 x 15,7 mm (L x b x h)

  Sokkel voor relais - met relais bijgeleverd

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 1 module

  Kamerthermostaat +5° tot +30°C

  Referentie EBERLE - Tempolec

  RTR-E 6120

  Instelbereik

  5 tot 30 °C

  Contact

  1 contact N.O.

  Bedrijfsspanning

  230 VAC  50 Hz

  Schakelvermogen

  1,5 tot 16A.

  Beschermingsgraad

  IP30    (voor gebruik binnenhuis)

  Kenmerken

  instelbereik begrensbaar

  Afmetingen

  75 x 75 x 26 mm


  Elektronisch thermostaat -50° tot +150°C

  Referentie - Tempolec

  TS 23-233 P024 C101

  Instelbereik

  -50° tot +150 °C

  Resolutie

  0,1 ou 1 °C

  Voeler - sonde

  PTC 990ohm 25°C

  hysteresis,

  instelbaar

  ijking, aanspreektijd

  instelbaar

  Contact

  1 wisselcontact

  Voeding

  12 tot 24 VDC

  Verbruik

  2W

  Schakelvermogen

  8A

  Display

  3 digits van 12,5mm

  Relatieve vochtigheid

  10 tot 90 % niet condenserend

  Toelaatbare temperatuur

  0 tot +60 °C

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 3 modules

  Display

  3 digits de 12,5mm

  Aansluiting

  schroefklemmen

  Afmetingen

  90 x 60 x 59 mm

  Gebruiksvoorbeelden

 • Reset op afstand van een PC of een netwerkserver.

 • Utilisation avec le contact n° 1
 • Besturing op afstand van een verwarmingsketel.
 • Utilisation avec le contact n° 2


 • Afstandscontrole van temperatuur.