Shop on line          
Nu kopen

Alarm en besturing via SMS en telefonische boodschappen.

Musitel 761 Musitel 761
Totale controle over al uw installaties.
Een betrouwbare en veilige GSM-alarm seintoestel.

Werking :
De Musitel 761 bevat een gewone SIM-kaart. Een pre-paid kaart is hiervoor helemaal geschikt.
Het toestel is uitgerust met zesr ingangen en een uitgang (relaiscontact).
De ingangen bewaken uw technische installaties volgens criteria die u vrij kunt bepalen.
Bij de minste noodsituatie wordt één of worden meerdere SMS verzonden.
De alert kan ook worden gegeven met vocale boodschappen die je voorrand heft geregistreerden.
Nu moet u ingrijpen: een contact die u op afstand kunt bedienen met een SMS of de toetsen van uw telefoon maken het u mogelijk apparaten in of uit te schakelen.

Toepassingen :

Musitel 761 is bestemd voor het bewaken van installaties zoals :
 • controle van niveau in graansilo's ;
 • binnendringen in landbouwbroeikassen ;
 • bewaking van ventilatoren in de pluimveeproductie ;
 • koelmachine van informaticazaal ;
 • afstandsbediening van " hard reset" van informaticaserver ;
 • drankautomaten ;
 • bewaking van radiosteunzender ;
 • op afstand opening en sluiting van rolschermen van automatische wasserijen ;
 • Willekeurig technisch defect ;
 • drainage- en irrigatiepompen ;
 • de verwarming in- en uitschakelen ;
 • de verlichting aansteken ;
 • enz...

 • Verzekerd toezicht :
  6 alarmingangen :
  Musitel 761 beschikt over vier alarmingangen te gebruiken voor de bewaking van installaties zoals
  thermostaten, alarmcontacten van technische installaties, intrusie, enz.
  De verzonden SMS kunnen naar 4 verschillende nummers verstuurd worden.
  De tekst is vrij, waardoor u een duidelijke omschrijving kunt geven van wat aan het
  gebeuren is.
  Een vocale boodschap kan worden doorgeseind naar de 4 zelfde nummers en dit in
  aanvulling of niet met een Sms.

  1 relais bediendbaar op afstand :
  De relais kan bediend worden met een SMS of met een gewoon telefoon oproepen.
  Veiligheid is verzekerd door een wachtwoord te introduceren op toetsenbord van de telefoon (vanuit
  ieder welk nummer) of door de herkenning van het oproepende nummer (CLIP moet zichtbaar zijn).
  De relais kan door een onbeantwoord oproep geactiveerd worden, dus gratis.
  Deze mogelijkheid is alleen toegankelijk door de vooraf geregistreerde gebruikers (max. 4 gebruikers).

  Historisch overzicht van de gebeurtenissen :
  De Musitel 761 behoudt in geheugen de 1000 laatste evenementen.
  U kunt ter plaatse of op afstand het historisch overzicht raadplegen van elk apparaat.
  Elke gebeurtenis wordt met datum en uur geregistreerd.


  Overbrenging van een alarm :
  Per SMS :
  Een tot vier Gsm nummers zullen een SMS ontvangen wanneer een anomalie wordt ontdekt.
  Elke SMS kan tot aan 160 karakters bevatten, hetgeen toelaat de belanghebbenden te verwittigen in een duidelijke taal.
  Een SMS zal in het begin van de pech alsmede naar de terugkeer naar een normale situatie verzonden worden.
  Aldus als een uitrusting tijdelijk, vervolgens wordt uitgeschakeld en opnieuw
  aangesloten, zult u onmiddellijk erover verwittigd worden.

  Met een besproken bericht :
  Gelijktijdig of niet met SMS s, zal een vocaalbericht overgebracht worden naar 1,2,3 of 4 nummers vaste of GSM.
  De belanghebbenden zullen dus vanaf afhaken van de lijn een voor- geregistreerde bericht horen
  overeenstemmend met de ontdekte situatie.
  Deze berichten zullen door de gebruikers geregistreerd worden door her GSM nummer van Musitel 742 op te bellen.
  Enkele bedieningen op het klavier van de telefoon maken het mogelijk om de berichten te registreren.
  Het gebruik is dus bijzonder eenvoudig.
  Elk bericht kan 8 seconden lang zijn.


  Onmiddellijk, op kantoor verwittigd worden van een alarm.
  Met behulp van de software SmsGate Pro, kunt u onmiddellijk een SMS, verzonden door uw
  Musitel 761, ontvangen op uw PC.
  U zult aldus op uw PC, op kantoor, over een spoor beschikken van alle SMS s verzonden dag en
  nacht zonder een communicatie moeten tot stand brengen met uw Musitel 's.
  U zult eveneens de SMS s ontvangen die verzonden worden door uw GSM operator naar elke Musitel 761.
  Wat zeer nuttig is bij gebruik van pre-paid SIM kaarten.
  U zult eveneens elke dag, elke week, automatisch een SMS kunnen ontvangen die u het huidig
  statuut wijst van apparaat.    Zie verder " geavanceerde functies"

  Hoe ?
  U sluit een GSM-USB modem aan op uw PC, bijvoorbeeld het Modem USB M1000, waarin een SIM kaart wordt ingevoerd.
  De software SmsGate Pro zal automatisch de SMS s verzonden door uw Musitel 761 ontvangen.
  Een van de vier nummers waar naar SMS s worden verzonden, is het nummer van de kaart SIM van uw modem.
  Hetzelfde modem zal u eveneens toelaten om de historische overzichten te lezen, de configuratie van uw
  apparaten te controleren en te wijzigen.
  Elke ontvangen SMS zal door de naam van de klant waar bij het apparaat Musitel 761 wordt geplaatst gedentificeerd worden.
  U zult natuurlijk de lijst van de klanten moeten creren.


  Installatie van Musitel 761
  Aansluiting - installatie :
  De aansluiting aan het apparaat gebeurt met een aansluiter met schroeven inplugbaar in het apparaat.
  U kunt dus het apparaat voor een eventuele programmering afhalen zonder een draad moeten los te koppelen.

  Signalisatie :
  GSM-alarm seintoestel - display toont stand van het login op het GSM netwerk.

  Programmering :
  De configuratie van het GSM seintoestel gebeurt met behulp van een software die met apparaat wordt geleverd.
      - met uw PC, voldoet het om over een USB poort te beschikken ;
      - op afstand, met behulp van een modem ;
      - op afstand kan je de actuele toestand controleren, het historiek van de 1000 laatste
         gebeurtenissen lezen, de relais bedienen, enz....
      - de nummers van de bestemmelingen voor de sms- en spraakberichten kunnen gewijzigd worden via sms ;
      - handleiding in het Nederlands en Frans.


  BEWAKING :  6 onafhankelijke ingangen

  Controle van de ingangen :

 • bij elk alarm, door ontvangst van een SMS-bericht ;
 • bij terugkomst naar normaal, door ontvangst van een SMS-bericht ;
 • bij elk alarm, door ontvangst van vocaal geregistreerde bericht ;
 • bij terugkomst naar normaal, door ontvangst van vocaal geregistreerde bericht ;
 • Iedere ingang kan actiefs zijn 24/24 uur, of alleen wanneer het apparaat "ingeschakeld wordt".


 • Werking :
 • bij verandering van de status van een ingang worden een of meerdere SMS-berichten of geregistreerde boodschappen verzonden,
 • 1 tot 10 keer max, SMS-berichten van elk max. 160 tekens;
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's en verzending van het SMS-bericht,
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's of gewoon telefoon nummers en verzending van het vocale-bericht,
 • afzonderlijk programmeerbaar voor elke ingang.


 • Wanneer wordt/worden n of meerdere SMS verzonden ?
 • wanneer de status van een ingang "0" wordt,
 • wanneer de status van een ingang "1" wordt,


 • Geldigheidsvoorwaarde voor een statuswijziging :
 • SMS wanneer de status gewijzigd is en stabiel blijft gedurende 0,1 seconden tot 254 minuten. • BESTURING :  1 onafhankelijk contact

  Besturingsmodus van de contact :

 • met een SMS met of zonder bevestiging van goede werking,
 • door de Musitel te bellen met een GSM - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • door de Musitel te bellen met een gewoon telefoontoestel - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • de relais kan door een gratis oproep bediend worden,
 • controle van de actuele toestand van de relais door eenvoudige telefonische oproep.
 • controle van status van de relais met een SMS.


 • Werking :
 • N.O. (normally open) tijdschakelaar tussen 1 en 254 seconden.
 • bistabiel, een oproep voor ON, een tweede oproep voor OFF, • Toepassingen voorbeelden
  Verwarming :
  BD Musitel
  De temperatuur in de kantoren daalt onder 5.
  Een of meer SMS berichten worden automatisch verstuurd.
  Zo wordt het commando gegeven de verwarmingsketel te starten.

  Toezicht van de temperatuur :
  De luchtverversing van een pluimveeveeteelt valt defect.
  De temperatuur stijgt, die het pluimvee in gevaar brengt.
  Het systeem zendt automatisch een SMS naar de technicus.

  Defecte koelinstallatie :
  Temperatuur stijgt >> de status van ingang nr. 1 slaat om van "0" naar "1".
  De technicus wordt onmiddellijk verwittigd via SMS.
  Je kan ook 3 andere personen waarschuwen.

  Hoogte tank - graansilo :
  Ontvangt een SMS bij het bereiken van een voorgeprogrammeerde niveau.
  Je kan tot zes silo's beheren met maar een Musitel 761.
  Of, een verwarmingsketel, een pomp, een silo, inbraak met een zelfde apparaat.
  Het alarm boodschappen ontvangt u in een duidelijke taal.


  in optie :

  connection Relais 2 wisselcontacten :
  Spoel 12VDC, 390 Ohms
  Nominaal verbruik : 30mA.
  2 wisselcontacten 8A 400VAC
  Schakelbaar vermogen :
  1.800 Watt weerstand, 8A, 230V (bipolair schakeling)
  3.600 Watt weerstand, 16A, 230V (2 wisselcontacten in parallel)  Kamerthermostaat +5 tot +30C :
  Deze thermostaat past vooral voor de bewaking van de temperatuur van een bedrijfsruimte of een woonruimte.
  Hij het geen voeding nodig en wordt met twee draden aangesloten.

  Elektronisch thermostaat -50 tot +150C :
  Wanneer er nood is van een nauwkeurige meting.
  Thermostat lectronique   - meting van - 50 tot +150 C
    - per stap van 1 of 0,1 C
    - werkt met een PTC sonde meegeleverd met het apparaat,
    - sonde kan tot 150m veraf van de thermostaat geplaatst worden (2 draden),
    - alarm vertrager >> alarmpeil moet bereikt zijn gedurende x seconden of minuten voor een geldig
       alarm (om te vermeiden dat het openen van een deur een ongepast alarm signaal veroorzaakt...)
    - Correctie van de nauwkeurigheid (b.v. : de thermostaat geeft 10 terwijl de echte temperatuur 11 is),
    - Ingeboude zoemer voor een auditief alarmsein,
    - instelling van alarmpeil zeer eenvoudig,
    - permanent beeldscherm van de huidige temperatuur,

        Shop on line       
  Shop on line

      Prijs :

  Types
  Prijs BTWexcl (€)
  Prijs BTW incl (€)

  Musitel 761   6 ingangen voor alarm + 1 contact

  225
  272,25

  Adaptater 230V 12VDC 500mA

  15
  18,15

  Adaptater 230V 12VDC 2A

  25
  30,25

  Voeding 230V 12VDC 1,6A voor DIN-rail
  Kan als batterijlader 12V dienen met regeling op 13,8V.
  Gentegreerd circuit aanwezigheidsdetectie 230V voor signalisatie van panne 230V met gebruik van een alarmingang van de Musitel 780.

  25
  30,25

  Relais 2 wisselcontacten   
  Relais 12VDC - 2 x 8 Amperes - 400VAC

  12
  14,52

  Kamerthermostaat +5 tot +30C   RTR-E6120

  19
  22,99

  Elektronisch thermostaat -50 tot +150C   
  TS23-233 P230 C101 met PTC sonde

  113
  136,73

  Distributeurs en installateurs, gelieve contact met ons op te nemen


  Technische kenmerken :

  Musitel 761

  GSM

  GSM netwerktype

  GSM 900MHz phase II/GSM 1800 MHz

  SIM-kaart

  plug-in 3 V "small"

  Uitgezonden vermogen

  2 W

  Ontvangstgevoeligheid

  -105 dBm

  Antenne

  Frequenties

  900 / 1800 MHz

  Impedantie

  50 ohms

  Gestraald vermogen

  2 W

  Antenneaansluiting

  FME (mannelijk)

  Lengte kabel

  3 tot 10 m (optie) of zonder kabel

  Voeding

  Aansluitklemmen

  9 tot 24 VDC 500mA max

  kabel aansluiting

  Interfacetype

  USB

  Connector

  USB type B, geleverd met USB A-B kabel

  Ingangen

  Ingangsniveau "0"

  ingang op minteken (V-)

  Ingangsniveau "1"

  N.O. - open contact

  Max. ingangsspanning

  + 24VDC

  Debouncing

  van 10 msec tot 254 minuten

  Schakelcontacten

  Schakelaar nr. 1

  N.O, Max. 5A   24VDC of 24VAC

  Omschakelduur van het contact

  Tussen 0,1 en 254 secondes (4 minuten) of permanent

  Divers

  aansluitklemen

  schroefklemmen, inplugbar in het apparaat

  Afmetingen zonder kabels

  84 x 72 x 32 mm

  Werkingstemperatuur

  -10 tot 60 C

  Gewicht: apparaat

  200 gr

  Relais 2 wisselcontacten

  Ingang circuit - Input Circuit - spoel

  Nominale spanning

  12 VDC

  Besturing stroom

  30 mA max

  Nominaal verbruik

  400 mW (DC)

  Weerstand bij 20 C,

  390 Ohm.

  Uitgang circuit - Output circuit - wisselcontacten

  Max. schakelbare stroom

  2 x 8 A (rms)

  Max. schakelbaar vermogen bij resistieve belasting

  2 x 2.000 VA

  Nominale schakelbare spanning

  230 VAC

  Maximale schakelbare spanning

  400 VAC

  Elektrische levensduur

  100.000 schakelingen bij maximale belasting

  Isolatiespanning

  5.000 V AC

  Temperatuurbereik

  -40 tot +70 C

  Afmetingen

  29 x 12,5 x 15,7 mm (L x b x h)

  Sokkel voor relais - met relais bijgeleverd

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 1 module

  Kamerthermostaat +5 tot +30C

  Referentie EBERLE - Tempolec

  RTR-E 6120

  Instelbereik

  5 tot 30 C

  Contact

  1 contact N.O.

  Bedrijfsspanning

  230 VAC  50 Hz

  Schakelvermogen

  1 tot 5A.

  Beschermingsgraad

  IP30    (voor gebruik binnenhuis)

  Kenmerken

  instelbereik begrensbaar

  Afmetingen

  75 x 75 x 26 mm


  Elektronisch thermostaat -50 tot +150C

  Referentie - Tempolec

  TS 23-233 P230 C101

  Instelbereik

  -50 tot +150 C

  Resolutie

  0,1 ou 1 C

  Voeler - sonde

  PTC 990ohm 25C

  hysteresis,

  instelbaar

  ijking, aanspreektijd

  instelbaar

  Contact

  1 wisselcontact

  Voeding

  230 VAC 50 Hz 2W

  Schakelvermogen

  8A

  Display

  3 digits van 12,5mm

  Relatieve vochtigheid

  10 tot 90 % niet condenserend

  Toelaatbare temperatuur

  0 tot +60 C

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 3 modules

  Display

  3 digits de 12,5mm

  Aansluiting

  schroefklemmen

  Afmetingen

  90 x 60 x 59 mm

  Gebruiksvoorbeelden

 • Reset op afstand van een PC of een netwerkserver.

 • Utilisation avec le contact n 1
 • Besturing op afstand van een verwarmingsketel.
 • Utilisation avec le contact n 2


 • Afstandscontrole van temperatuur.