Shop on line          
Nu kopen

Alarm en besturing via SMS en telefonische oproepen.

Musitel 742 Power Alert Celsius
Musitel 742 Power Celsius Voor een permanent surveillance van de temperatuur, de voeding en van technische defecten.

Werking :
Seintoestel voor telefonisch alarm voor een permanent toezicht op de temperatuur, van technische defecten en gebrek van 230V voeding.
Het seintoestel gebruikt het GSM netwerk en vereist een SIM kaart.
Een pre-paid kaart is hiervoor helemaal geschikt.
Dat de pech een toevallige oorzaak heeft, een onhandigheid of een kwaadwillige handeling heeft, zult u onmiddellijk verwittigd zijn door een SMS of een stembericht, voor het begin van de verslechtering van de behouden waren of producten
En dit in zowel in geval van en technisch defect dan van een onderbreking van de voeding.


Toepassingen :

Musitel 742 is bestemd voor de surveillance van de positieve en negatieve kou zoals :
 • koelkasten ;
 • etalages en vitrines ;
 • diepvriezers ;
 • drank automaten ;
 • koelkamers ;
 • gistingscellen ;
 • air-conditioners ;
 • enz...

 • Het gebruik van een aangepaste meting sonde laat toe om warmende
  installatie te controleren zoals :

 • bakkersoven ;
 • banketbakkersoven ;
 • droogoven ;
 • autoclaaf ;
 • enz...
 • Verzekerd toezicht :
  De temperatuur :
  Musitel 742 Power Alert + Celsius wordt uitgerust met een professionele thermostaat die een meting
  capaciteit van -50 tot +150 °C heeft met een resolutie van 0,1 of 1 °C.
  Een verstandige installatie van de PTC sonde van de thermostaat op de koelgroep maakt het mogelijk
  om een alarm te geven voor het begin van de beklimming in temperatuur van de behouden voedingsmiddelen.
  Een programmeerbaar inertie tijd zal ongepaste alarmen vermijden.
  Bijvoorbeeld : temperatuur moet abnormaal blijven gedurende 5 minuten voor dat er alarm wordt gegeven.
  U zult eveneens in geval van terugkeer naar een normale situatie verwittigd worden.
  Het gebruik van een typesonde Pt100 maakt het mogelijk om te stijgen tot +600 °C.

  2 alarmingangen :
  Musitel 742 Power Celsius beschikt over tweer alarmingangen te gebruiken voor de bewaking van installaties zoals
  thermostaten, alarmcontacten van technische installaties, intrusie, enz.

  Stroomvoorziening 230V :
  Een permanent toezicht op 230V voeding wordt verzekerd.
  Aan het begin van het defect wordt een alarm overgebracht.
  U zult eveneens van de terugkeer naar een normale situatie verwittigd worden.

  2 relais bediendbaar op afstand :
  De twee relais kunnen bediend worden met een SMS of met een gewoon telefoon oproepen.
  Veiligheid is verzekerd door een wachtwoord te introduceren op toetsenbord van de telefoon (vanuit
  ieder welk nummer) of door de herkenning van het oproepende nummer (CLIP moet zichtbaar zijn).

  Een van de relais kan door een onbeantwoord oproep geactiveerd worden, dus gratis.
  Deze mogelijkheid is alleen toegankelijk door de vooraf geregistreerde gebruikers (max. 4 gebruikers).
  Mogelijkheid van een monostabiele of bistabiele schakeling (van 1 seconde tot 59 uur).

  De programmeerbare relais kunnen dienen voor van op afstand een rolscherm, een portaal te bedienen, voor
  bijvoorbeeld, toegang te geven aan een leverancier of technicus buiten de opening uren.
  U kunt eveneens de verwarming aanzetten in geval van risico van vorst.

  Historisch overzicht van de gebeurtenissen :
  De Musitel 742 behoudt in geheugen de 1000 laatste evenementen.
  U kunt ter plaatse of op afstand het historisch overzicht raadplegen van elk apparaat.
  Elke gebeurtenis, inzet in dienst, buiten dienst, defect van 230V, defect van temperatuur, terugkeer
  naar de norm, enz… zullen met datum en uur geregistreerd worden.


  Overbrenging van een alarm :
  Per SMS :
  Een tot vier Gsm nummers zullen een SMS ontvangen wanneer een anomalie wordt ontdekt.
  Elke SMS kan tot aan 160 karakters bevatten, hetgeen toelaat de belanghebbenden te verwittigen in een duidelijke taal.
  Een SMS zal in het begin van de pech alsmede naar de terugkeer naar een normale situatie verzonden worden.
  Aldus als een uitrusting tijdelijk, vervolgens wordt uitgeschakeld en opnieuw
  aangesloten, zult u onmiddellijk erover verwittigd worden.

  Met een besproken bericht :
  Gelijktijdig of niet met SMS ‘s, zal een vocaalbericht overgebracht worden naar 1,2,3 of 4 nummers vaste of GSM.
  De belanghebbenden zullen dus vanaf afhaken van de lijn een voor- geregistreerde bericht horen
  overeenstemmend met de ontdekte situatie.
  Deze berichten zullen door de gebruikers geregistreerd worden door her GSM nummer van Musitel 742 op te bellen.
  Enkele bedieningen op het klavier van de telefoon maken het mogelijk om de berichten te registreren.
  Het gebruik is dus bijzonder eenvoudig.
  Elk bericht kan 8 seconden lang zijn.


  Onmiddellijk, op kantoor verwittigd worden van een alarm.
  Met behulp van de software SmsGate Pro, kunt u onmiddellijk een SMS, verzonden door uw
  Musitel 742, ontvangen op uw PC.
  U zult aldus op uw PC, op kantoor, over een spoor beschikken van alle SMS ‘s verzonden dag en
  nacht zonder een communicatie moeten tot stand brengen met uw Musitel 's.
  U zult eveneens de SMS ‘s ontvangen die verzonden worden door uw GSM operator naar elke Musitel 742.
  Wat zeer nuttig is bij gebruik van pre-paid SIM kaarten.
  U zult eveneens elke dag, elke week, automatisch een SMS kunnen ontvangen die u het huidig
  statuut wijst van apparaat.    Zie verder " geavanceerde functies"

  Hoe ?
  U sluit een GSM-USB modem aan op uw PC, bijvoorbeeld het Modem USB M1000, waarin een SIM kaart wordt ingevoerd.
  De software SmsGate Pro zal automatisch de SMS ‘s verzonden door uw Musitel 742 ontvangen.
  Een van de vier nummers waar naar SMS ‘s worden verzonden, is het nummer van de kaart SIM van uw modem.
  Hetzelfde modem zal u eveneens toelaten om de historische overzichten te lezen, de configuratie van uw
  apparaten te controleren en te wijzigen.
  Elke ontvangen SMS zal door de naam van de klant waar bij het apparaat Musitel 742 wordt geplaatst geïdentificeerd worden.
  U zult natuurlijk de lijst van de klanten moeten creëren.


  Installatie van Musitel 742 Power Alert + Celsius
  Aansluiting - installatie :
  De doos van Musitel 742 Power Alert + Celsius kan binnen of aan buitenkant van in het oog te houden uitrusting geplaatst worden.
  Hij is geïsoleerd (IP55) en kan dus een schoonmaken met stromend water ondergaan, zonder risico's.
  De 230V voeding moet noodzakelijkerwijs in de te controleren uitrusting genomen worden teneinde
  een efficiënt toezicht op de aanwezigheid van de voeding 230V te geven.
  In gevallen van gebrek van 230V, zal het seintoestel verder doorwerken gevoed met
  ingebouwde batterij en zo waarborgen dat de geïnteresseerde personen wel verwittigd worden.

  DIN Rail
  De kast beschikt over een DIN rail van een breedte van 7 eenheden (120 mm).
  5 eenheden (88mm) zijn nog steeds beschikbaar als u nodig hebt om een tweede thermostaat, een relais, een teller toe te voegen , enz...

  Signalisatie :
  - De thermostaat geeft permanent de gemeten temperatuur - display op 3 cijfers van 12,5 mm.
  - GSM-alarm seintoestel - display toont stand van het login op het GSM netwerk.
  - Batterij lader - display van stand "lading" of batterij vol.

  Programmering :
  De configuratie van het GSM seintoestel gebeurt met behulp van een software die met apparaat wordt geleverd.
      - met uw PC, voldoet het om over een USB poort te beschikken ;
      - op afstand, met behulp van een modem ;
      - op afstand kan je de actuele toestand controleren, het historiek van de 1000 laatste
         gebeurtenissen lezen, de relais bedienen, enz....
      - de nummers van de bestemmelingen voor de sms- en spraakberichten kunnen gewijzigd worden via sms ;
      - handleiding en software in het Nederlands en Frans.


  BEWAKING :  2 onafhankelijke ingangen

  Controle van de ingangen :
 • bij elk alarm, door ontvangst van een SMS-bericht ;
 • bij terugkomst naar normaal, door ontvangst van een SMS-bericht ;
 • bij elk alarm, door ontvangst van vocaal geregistreerde bericht ;
 • bij terugkomst naar normaal, door ontvangst van vocaal geregistreerde bericht ;
 • Iedere ingang kan actiefs zijn 24/24 uur, of alleen wanneer het apparaat "ingeschakeld wordt".

 • Werking :
 • bij verandering van de status van een ingang worden een of meerdere SMS-berichten of geregistreerde boodschappen verzonden,
 • 1 tot 10 keer max, SMS-berichten van elk max. 160 tekens;
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's en verzending van het SMS-bericht overeenkomstig met actieve ingang,
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's of gewoon telefoon nummers en verzending van het vocale-bericht overeenkomstig met actieve ingang,
 • afzonderlijk programmeerbaar voor elke ingang.

 • Wanneer wordt/worden één of meerdere SMS verzonden ?
 • wanneer de status van een ingang "0" wordt,
 • wanneer de status van een ingang "I" wordt,

 • Geldigheidsvoorwaarde voor een statuswijziging :
 • SMS wanneer de status gewijzigd is en stabiel blijft gedurende 0,1 seconden tot 254 minuten.


 • BESTURING :  2 onafhankelijke contacten

  Besturingsmodus van de contacten :
 • met een SMS met of zonder bevestiging van goede werking,
 • door de Musitel te bellen met een GSM - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • door de Musitel te bellen met een gewoon telefoontoestel - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • een relais kan door een gratis oproep bediend worden,
 • Controle van de actuele toestand van de relais door eenvoudige telefonische oproep.
 • controle van status van de relais met een SMS.

 • Werking :
 • N.O. (normally open) tijdschakelaar tussen 1 seconde en 59 uur.
 • bistabiel, een oproep voor ON, een tweede oproep voor OFF,
 • Bistabiel, een SMS voor ON, een tweede SMS voor OFF ;

 • Toepassingen – voorbeelden
  Koelkasten in verhuur :
  De verantwoordelijkheid in geval van beschadiging van de te beware producten is soms moeilijk op te stellen.
  Een toevallige pech, voeding 230V werd vervolgens uitgeschakeld en opnieuw aangeschakeld, enz… ?
  Musitel 742 Celsius - Power Alert zal u onmiddellijk ervan verwittigen, zelfs s' nachts.
  Aan de ochtend zult u een spoor vinden op uw PC en in uw GSM.
  Uw Musitel zal een nauwkeurig historiek met uur en datum behouden.

  Rijpingskamers :
  Handhaaft van een nauwkeurig temperatuur is noodzakelijk.
  De deur is open gebleven, de temperatuur zal stijgen en een versnelde rijping van de vruchten of
  bloemen komt in gang.
  Uw zult onmiddellijk verwittigd worden door het feit dat de temperatuur stijgt of door het feit
  dat de deur open gebleven is gedurende meer dan 10 minuten..

  Diepvriezers :
  Een verstandige belegging van de sonde op de koelgroep laat toe van de evolutie van de temperatuur
  in de koeling kast te voorspelen.
  De sonde is de getuige van de te komen problemen.
  U zult op tijd, voor de verslechtering van de situatie kunnen ingrijpen...

  Bakkershoven - banketbakkeroven :
  Uw oven moet automatisch om 3 uur 's ochtends starten om de te bereiken temperatuur te hebben
  bij uw aankomst enkele uren later.
  De brander is in "alarm" en heeft niet gestart.
  U wordt verwittigd en zal op tijd kunnen ingrepen.
  Gelijktijdig zal uw Musitel uw diepvriezer in het hoog hoeden dank zij de ingebouwde thermostaat.

        Shop on line       
  Shop on line

      Prijs :

  Types
  Prijs BTWexcl (€)
  Prijs BTW incl (€)

  Musitel 742 Power Alert + Celsius
  Thermostaat + bewaking van 230V voeding
  2 alarmingangen + 2 relais,  batterij + oplader inbegrepen

  365
  441,65

  Verdelers en Dealers, gelieve ons te raadplegen


  Technische kenmerken :
  Doos
  PVC, IP55, met transparant of ondoorschijnend deksel
  Afmetingen : 225 x 175 x 93 mm
  Gewicht : 1,5 Kg
  Verbruik :   Max. 15W      Wakende toestand : +/- 5W

  Batterij :
  12V 1,2Ah hermetisch

  Batterijlader
  12V 350 mA  met handhavingsstroom.
  Bescherming tegen kortsluiting en polariteit inversie.

  Musitel 742

  GSM

  GSM netwerktype

  GSM 900MHz phase II/GSM 1800 MHz

  SIM-kaart

  plug-in 3 V "small"

  Uitgezonden vermogen

  2 W

  Ontvangstgevoeligheid

  -105 dBm

  Antenne

  Frequenties

  900 / 1800 MHz

  Impedantie

  50 ohms

  Gestraald vermogen

  2 W

  Antenneaansluiting

  FME (mannelijk)

  Lengte kabel

  3 tot 10 m (optie) of zonder kabel

  Voeding

  Aansluitklemmen

  9 tot 24 VDC 500mA max

  kabel aansluiting

  Interfacetype

  USB

  Connector

  USB type B, geleverd met USB A-B kabel

  Ingangen

  Ingangsniveau "0"

  N.O. - open contact

  Ingangsniveau "1"

  ingang op minteken (V-)

  Max. ingangsspanning

  + 24VDC

  Debouncing

  van 10 msec tot 254 minuten

  Schakelcontacten

  Schakelaar nr. 1

  N.O, Max. 5A   24VDC of 120VAC

  Schakelaar nr. 2

  N.O, Max. 5A   24VDC of 120VAC

  Omschakelduur van het contact

  Tussen 1 seconde en 59 uur of permanent (ON-OFF)

  Divers

  aansluitklemen

  schroefklemmen, inplugbar in het apparaat

  Afmetingen zonder kabels

  84 x 72 x 32 mm

  Werkingstemperatuur

  -10 tot 60 °C

  Gewicht: apparaat

  200 gr  Elektronisch thermostaat -50° tot +150°C

  Referentie - Tempolec

  TS 23-133 P220 C101

  Instelbereik

  -50° tot +150 °C

  Resolutie

  0,1 ou 1 °C

  Voeler - sonde

  PTC 990ohm 25°C

  hysteresis,

  instelbaar

  ijking, aanspreektijd

  instelbaar

  Contact

  1 wisselcontact

  Voeding

  230 VAC 50 Hz 2W

  Schakelvermogen

  8A

  Display

  3 digits van 12,5mm

  Relatieve vochtigheid

  10 tot 90 % niet condenserend

  Toelaatbare temperatuur

  0 tot +60 °C

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 3 modules

  Display

  3 digits de 12,5mm

  Aansluiting

  schroefklemmen

  Afmetingen

  90 x 60 x 59 mm