Shop on line          
Nu kopen
SmsGate Pro V2.03
Hoe eenvoudig SMS boodschappen verzenden en ontvangen via uw PC ?

Nieuw : tot 1500 karakters per SMS !

SmsGate Pro, de meest performante en gebruiksvriendelijke SMS software.
Multi-user : tot 1000 gebruikers.

Even in ‘t kort :

Adresboek

 • Een adresboek dat zowel uw persoonlijke als de gemeenschappelijke adressen beheert. Zo zijn de inkomende SMS boodschappen die voor u bestemd zijn enkel op uw PC te lezen.
 • U kunt specifieke contactgroepen samenstellen, om éénzelfde SMS naar deze gebruikers te sturen.
 • Gelegenheid om je SMS te verpersoonlijken met naam, Beste Johan, Geachte Hilde,...

SMS Templates

 • Een onbeperkt aantal type SMS boodschappen. U hoeft dezelfde tekst niet meer steeds opnieuw uit te schrijven.
 • Negen snelkies-toetsen om meteen uw meest gebruikte SMS boodschappen te selecteren.
 • Mogelijkheid om bij elke template elementen zoals een prijs, een datum, enz ad-hoc toe te voegen vooraleer de SMS te verzenden.
 • Al of niet automatische invoering van handtekening, naam van geadresseerde.

Bevestiging van verzending

 • Mogelijkheid om van elke uitgestuurde SMS een verzendingsrapport te ontvangen. Indien binnen een bepaalde tijdslimiet de SMS niet door de SIM-kaart van de bestemmeling is ontvangen, krijgt u een niet-leveringsmelding.

Taalkeuze

 • Scherm in taal van de gebruiker. Een klik volstaat om taalkeuze te wijzigen.

Ontvangen van SMS boodschappen

 • Geluidssignaal bij inkomende berichten. (Wave-file vrij in te stellen).
 • Distributie van de ontvangen en verstuurde SMS naar een of meerdere collega's.
 • Een pop-up brengt u op de hoogte van de aankomst van een SMS.
 • Van elke ontvangen SMS wordt tegelijk een txt-file aangemaakt zodat u makkelijk en snel deze boodschappen in Excell, Word, WordPerfect, QuadroPro e.a. kunt invoeren.

début de la page

Heb ik een GSM modem of andere apparatuur nodig
• U moet over een Simbox of een GSM modem beschikken om SMS kunnen te versturen en ontvangen met U PC.
• Een Musitel 100 of enig ander Musitel model is voldoende. Het volstaat uw Musitel Simbox op de PC-server aan te sluiten.
   SMS boodschappen kunnen ook tijdens een telefonisch gesprek ontvangen of uitgestuurd worden.
• Heeft u een Simbox of een GSM modem van een ander merk, dan is een test aangewezen.
logo • U kunt ook uw GSM met een speciale kabel op uw PC aansluiten.
   SmsGate Pro draait op de meeste GSM's.
   Let wel, wij geven geen support voor installatie en configuratie bij gebruik met een GSM.

Een test met de SmsGate Pro
• Full option gebruikstest van de SmsGate Pro op twee workstations gedurende 30 dagen.

début de la page

Nader bekeken :
Adresboek :
Een adres kan zowel publiek als persoonlijk zijn. De publieke adressen kunnen door alle gebruikers gebruikt worden.
De persoonlijke adressen zijn enkel op uw PC te lezen.
Elk adres is samengesteld uit een GSM-nummer, de naam van de eigenaar, de flag publiek/privé en een info naar
keuze waarop u eveneens kunt selecteren.
Voorbeeld : sales NL, sales FR, enz… Een klik bovenaan de kolom volstaat om alle contacten per type te ordenen.
Naam van geadresseerde kan automatisch in een SMS opgenomen worden.
Je kan adressen importeren vanuit andere toepassingen zoals Access, Excel, Word, outlook, .txt bestanden, .csv bestanden, ezv....

Contactgroepen :
Per werkstation kunnen een of meerdere contactgroepen samengesteld worden.
Een groep die als privé is aangevlagd kan door de overige gebruikers van het programma niet gebruikt worden.
Eenzelfde adres kan zowel tot een of meer publieke of privé contactgroepen behoren

SMS Templates :
U kunt een onbeperkt aantal templates invoeren.
9 van deze type-berichten kunt via een snelkeuze-klik opgeroepen worden.  De overige
worden uit een afrollende lijst aangeklikt.
Om de keuze te vergemakkelijken, wordt elk type-bericht onder een afzonderlijke
titelbenaming in de afrollende lijst opgenomen.
In elke modeltekst kunt u plaats voorzien om bij gebruik ad-hoc gegevens te vermelden.
Zo kunt u een standaardboodschap vóór het uitsturen met bijkomende gegevens verrijken.
Bij de opmaak van de boodschap kunt u aangeven dat automatisch datum, uur, naam
van geadresseerde, handtekening worden ingevoerd.

Distribution Bevestiging van verzending (Acknowledge) :
Bij het uitsturen van de SMS heeft u de optie om een bevestiging van verzending aan te vragen.
Zodra het SMS bericht door de SIM-kaart van de bestemmeling(en) is ontvangen, stuurt
de GSM operator een speciale SMS ter bevestiging van de verzending.
SmsGate Pro zal deze bijzondere SMS matchen met het uitgestuurde SMS bericht om de
verzending of de naam van het tekstbericht te bevestigen.
U bepaalt zelf binnen welk tijdsinterval u deze rapporten wenst te zien verschijnen : om de
15 minuten, om het uur, drie uur,…
Opgelet :
Bevestiging van ontvangst betekent niet dat de boodschap werd gelezen.
Het envelop-icoontje verschijnt nietemin op het GSM scherm.
Het kan voorkomen dat door de operator geen SMS ter bevestiging van de verzending wordt uitgestuurd, hoewel
de SMS wel degelijk werd verzonden en gedistribueerd.

Opslag van SMS berichten
In functie van de recentheid worden de tekstberichten opgeslagen in diverse dossiers.
     • Sms Wachtlijst : nog niet verstuurde tekstberichten,
     • Sms Gezonden
     • Sms Geleverd : bevestiging verzending en distributie ontvangen,
     • Sms Archief : de tekstberichten worden na x dagen (te bepalen) in deze file ondergebracht,
     • Sms Gewist : de tekstberichten worden na x dagen (te bepalen) gewist,
     Tijdens het definitief wissen van de berichten kunt u ook automatisch een bewaar-dossier aanleggen.

début de la page

Geavanceerde functies :
Kopie van de SMS berichten in csv files:
Elke ontvangen SMS bericht wordt systematisch in een txt-file gekopieerd.
U kunt de tekstberichten snel en makkelijk in een andere applicatie invoeren.
Enkele voorbeelden hiervan vindt u op de installatie-CD.

Permanente controle van de GSM modem:
Een icoontje geeft doorlopend de sterkte aan van het GSM signaal alsook de staat van de verbinding met de server.
U kunt tekstboodschappen opstellen zelfs wanneer de server of het GSM netwerk niet actief is.

Log-files :
Verschillende Log-files registeren de interactie tussen des SMSGate Pro software en de de Musitel of de GSM modem.
Deze files maken het mogelijk om heel snel de oorzaak van eventuele problemen te identificeren.

Glossarium :
Serveur :   PC waarop de Musitel of de GSM modem is aangesloten.
Werkstation of gebruiker : PC van de gebruikers van het SmsGate Pro programma. De server kan ook voor één enkele gebruiker ingezet worden.

Hoe het werkt :
SmsGate Pro is gebaseerd op het File-sharing principe, m.a.w.  het gegevensbestand wordt in een gedeeld directory-file
opgeslagen (het icoon met het handje)
Alle werkstations of gebruikers hebben toegang tot die directory-file.
Bij het instellen van een nieuwe gebruiker vraagt de software de weg naar de directory-file aan te geven.
De installatie is bijgevolg uiterst eenvoudig.
SmsGate Pro staat volledig los van het informatica netwerk.

Distribution

Integratie in andere software :
Verzenden van tekstboodschappen vanuit een eigen applicatie :
Tekstboodschappen gegenereerd door uw eigen applicatie kunnen perfect door SmsGate Pro verstuurd worden.
U hoeft hiervoor voor elke uit te sturen SMS een txt bestand op te maken met :
     • het nummer van de bestemmeling,
     • de boodschaptekst zelf,
     • een code ingeval u een bevestiging van verzending/distributie wenst te krijgen.

Het txt bestand wordt in een SMSOUT file ondergebracht.
Om de 10 sec. gaat SmsGate Pro in die file de boodschappen ophalen om ze uit te sturen.
Na verzending wordt het bestand in een andere file opgeslagen.
Uw applicatie blijft zodoende volledig los te staan van de SmsGate Pro.
De verzonden SMS berichten zijn meteen te lezen binnen SmsGate Pro.


SMS mailing – Bulk SMS :
U maakt een txt bestand aan – in Excell, QuadroPro, Word, WordPerfect, Access,… – met de lijst van de
bestemmelingen en de tekstboodschap
U plaatst het bestand in de SMSOUT file van waar het automatisch wordt verstuurd.
Een SMS verzenden of ontvangen memt ongeveer 8 seconden in beslag.
Het is een beperking van de GSM technologie, welke operator of land.
U kan dus +/- 450 SMS per uur verzenden.
Als u behoefte hebt om een hoger uurdebiet moet u verschillende modems gebruiken, zie versie SmsGate Pro 2.03M.
U kunt, in real time de zending van SMS ‘s volgen op gebruiker "Admin".

Beheer van de databases :
Het geheel van de gegevens, adresboek, SMS Templates, ontvangen en verstuurde SMS berichten worden in een database geregistreerd.
Met de versie SmsGate Pro 2.03M, kan u verschillende databases gelijktijdig gebruiken.
U zal, voor elk modem, de te gebruiken database aanduiden.
Verschillende modems kunnen een zelfde database werken.
Bijvoorbeeld :
Database "A" dient tot dagelijks gebruik voor de aankomende en uitgaande SMS verkeer.
Database "B" zal dienen voor uw mailings. U zal de modems moeten kiezen die met deze Database moeten werken.
Voor uw mailings kan u, bijvoorbeeld, een database per GSM operator voorzien.

Hulp file :
Een uitgebreide hulp file is direct bereikbaar met een eenvoudige klik.
Hij is natuurlijk opgesteld in de taal die wordt gekozen door de gebruiker.


SMSGate Pro of een Internet SMS service ?

Een tekstboodschap is nooit anoniem.
De SMS krijgt altijd het nummer mee van de SIM kaart van de verzender.

SMS verstuurd met SmsGate Pro :
SMSGate Pro verzendt het nummer van de SIM kaart van de gebruikte Simbox of modem.
De bestemmeling weet zo met zekerheid dat de boodschap die hij heeft ontvangen van u afkomstig is.
Hij weet ook dat u zijn antwoord zult ontvangen.

SMS verstuurd via Internet :
De internet servers voor het versturen van alle tekstberichten werken met een groot aantal SIM kaarten.
Twee SMS berichten opeenvolgend naar eenzelfde bestemmeling verstuurd, kunnen best via twee verschillende
SIM kaartnummers zijn gelopen.
Uw bestemmeling weet dus nooit met zekerheid te zeggen waar de SMS vandaan komt.
Zijn antwoord op uw bericht zult u echter niet kunnen ontvangen.
Technisch kan dit opgevangen worden door aan het begin van uw tekstboodschap een antwoordcode toe te voegen die
de bestemmeling op zijn beurt moet gebruiken bij zijn antwoord
Alleen is het wel een vrij omslachtige methode die bij vele van uw correspondenten op onbegrip kan stuiten.
Belangrijke opmerking :
Je database is van strategische waarde voor je bedrijf.  Met internet werken is je database doorgeven aan onbekenden.
Ken je de beheerders of zelf het adres van de prestatie gever ?

           Shop on line          
Nu kopen

    Prijs :

Types
Prijs BTW excl (€)
Prijs BTW incl (€)
Download

SmsGate Pro 2.03   driver USB M1000
Ingesloten licentie voor twee PC's in netwerk (twee workstations).
Direct compatibel met USB M1000.
Maakt het mogelijk om SmsGate Pro te gebruiken op draagbare PC's die niet over een Com poort beschikt.
Compatibel met Musitel 100, 120, 160, 53, 61,
EasyGate, Smartgate, TC35 Siemens, MC55 Siemens

50
60,50
Download
(66,3Mb)

SmsGate Pro 1.09   driver M82
Ingesloten licentie voor twee PC's in netwerk (twee workstations),
voor ISDN Simbox met 1 of 2 SIM kaarten
Compatibel met Musitel 81, 82, 70, 72, 74,
2N ISDN GSM Gateway, 2N BRI Lite

100
121,00
Download
(25,5Mb)

SmsGate Pro 2.03   + Modem USB M1000
Ingesloten licentie voor twee PC's in netwerk (twee workstations).
Geleverd met een USB modem CSD + GPRS).
Maakt het mogelijk om SmsGate Pro te gebruiken op draagbare PC's die niet over een Com poort beschikt.

99
119,79
---

Per extra PC        prijs per PC

10
12,10
---

Modem USB M1000
Modem USB (CSD + GPRS).
Maakt het mogelijk om SmsGate Pro te gebruiken op draagbare PC's die niet over een Com poort beschikt.

89
107,89
---

Compatibiliteit van de drivers :
SmsGate Pro 2.03   driver USB M1000
Maakt mogelijk het gebruik van SmsGate Pro met de meeste modems of GSM toestellen aangesloten aan PC via een USB
poort, een COM poort (serie) of zelfs Bluetooth.

Volgende toestellen werden met succes getest.
• Musitel 100, 120, 160, 53, 61
début de la page • 2N EasyGate,
• 2N SmartGate,
Alle toestellen gebaseerd op de SIEMENS GSM modules TC35, MC20, MC39, MC55, en MC56 werken doorgaans probleemloos
Ook de meeste GSM modellen functioneren keurig met SmsGate Pro.
Gezien echter de permanente snelle evolutie van GSM types en modellen, is het aangewezen vooraf de software te testen.
• Modem USB M1000
• Werk met meeste USB modems,
Niettemin, wij hebben vastgesteld dat enkele modems de bevestigingen van verzending niet toelaten.
Het is b.v. het geval van Wavecom modems.

SmsGate Pro 1.09   driver M82
Volgende toestellen werden met succes getest.
• Musitel 81, 82, 70, 72, 74
• 2N BRI Lite Gsm Gateway,
• Passerelle TO2 et TO1 (MPI),

De USB Modems :
Modem USB M1000
Technische kenmerken GSM :
850/900/1800/1900 MHz.
Capacity class 4 (2W) 850/900 MHz waves.
Capacity class 1 (1W) 1800/1900 MHz waves.

Technische kenmerken CSD/GPRS
GPRS class 10.
GPRS CS1 – CS4
CSD (Up to 9.6 kbps).

N.b: Musitel geeft geen steun voor het gebruik van GPRS en EDGE.
Onze technische steun betreft alleen het gebruik van het Modem met de software SmsGate pro.

début de la page