Shop on line          
Nu kopen

Temperatuuralarmen en bediening via sms en spraakberichten.

Musitel 780 Musitel 780
Uw temperatuur volledig onder controle.
Een betrouwbare en beveiligde afstandsbediening.

Werkingsprincipe :
Het Musitel 780-toestel bevat een gewone simkaart. Een kaart van het 'prepaid'-type past perfect.
Het toestel is uitgerust met een temperatuursonde, twee ingangen en twee uitgangen (relaiscontacten).
Op grond van de criteria die u vrij bepaalt, zullen de ingangen uw lokalen en technische uitrustingen bewaken.
Bij de minste melding worden een of meerdere sms'en verstuurd.
De meldingen kunnen ook in de vorm van spraakberichten verstuurd worden die u vooraf opnam.
U moet actie ondernemen: twee contacten kunnen gecontroleerd worden via telefonische oproep en via sms.

Toepassingen :

De Musitel 780 biedt de volgende functies :
 • het toestel controleert de temperatuur ;
 • geeft de huidige temperatuur van een lokaal weer, een koelruimte, landbouwserres, informaticaruimtes ;
 • start automatisch de verwarming als de temperatuur daalt ;
 • start automatisch de airco wanneer de temperatuur te hoog is ;
 • 'hard reset'-commando voor informaticaservers ;
 • toezicht op het goed functioneren van een radiozender ;
 • bedient de opening en sluiting van het luik voor uw automatisch wassalon ;
 • om het even welk technisch defect ;
 • drainage- en irrigatiepompen ;
 • schakelt de verwarming in en uit ;
 • steekt de verlichting aan ;
 • enz...

 • Temperatuur alarm

  Verzekerd toezicht :
  2 alarmingangen :
  De Musitel 780 beschikt over twee alarmingangen die gebruikt kunnen worden voor de bewaking
  van uitrustingen zoals thermostaten, alarmcontacten voor technische uitrustingen, inbraken, enz.
  Een alarmingang kan uitgerust worden met een thermostatische sonde voor het meten van temperaturen tussen -32 °C tot +60 °C.
  De sms'en kunnen naar 4 verschillende nummers verstuurd worden.
  De tekst kunt u vrij instellen, waardoor u een duidelijke verklaring krijgt voor wat er gebeurt.
  Er kan een spraakbericht naar de 4 zelfde nummers verzonden worden met al dan niet een begeleidende sms.

  2 relais bediendbaar op afstand :
  Twee relais kunnen vanop afstand per sms of een eenvoudige telefoonoproep bediend worden.
  De veiligheid wordt verzekerd door de identiteitsherkenning van de oproeper (CLIP moet zichtbaar zijn).
  De relais kunnen geactiveerd worden door een 'gemiste oproep', die dus gratis is.
  Deze mogelijkheid is toegankelijk ofwel enkel voor de vooraf geregistreerde gebruikers (max. 4 gebruikers),
  ofwel door alle niet vooraf geregistreerde en anonieme gebruikers.
  Mogelijkheid tot een monostabiele of bistabiele schakeling (van 1 seconde tot 2.45 u).


  Transmissie van de alarmen :
  Per SMS :
  Wanneer een anomalie wordt gedetecteerd, zullen één tot vier gsm-nummers de sms'en ontvangen.
  Elke sms kan tot 160 tekens bevatten, waardoor de belanghebbenden in duidelijke taal geïnformeerd kunnen worden.
  Een sms wordt verstuurd aan het begin van het defect, en een andere wanneer alles weer normaal wordt.
  Wanneer een uitrusting dus tijdelijk ontkoppeld en vervolgens weer aangekoppeld is, wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
  De alarm-sms bevat bijvoorbeeld: de huidige temperatuur, de voedingsspanning, de huidige status van het toestel.

  Via een spraakbericht :
  Er wordt een spraakbericht, al dan niet begeleid door een sms, verzonden naar 1, 2, 3 of 4 gsm- of vaste nummers.
  De belanghebbenden zullen dus opgeroepen worden en zodra ze de oproep beantwoorden, horen ze het
  vooraf opgenomen bericht dat overeenkomt met de gedetecteerde situatie.
  De berichten worden door de gebruikers opgenomen door het gsm-nummer van de Musitel 780 te bellen.
  Bepaalde toetsen op het klavier van de telefoon bieden de mogelijkheid om het bericht of de berichten op te nemen.
  Bijzonder gebruiksvriendelijk dus!
  Elk bericht kan tot 6 seconden lang zijn.


  Op kantoor onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van een alarm
  Ontvang met de SmsGate Pro-software onmiddellijk sms'en op uw pc die door uw Musitel 780 worden verzonden.
  Zo beschikt u op kantoor op uw pc over een spoor van alles sms'en die dag en nacht werden verzonden zonder
  dat u met uw Musitel-toestellen een communicatie tot stand moet brengen.
  U ontvangt ook de sms'en die door de gsm-operator naar elk Musitel 780-toestel werden verzonden, in het
  bijzonder wanneer u een prepaid simkaart gebruikt.
  U hebt ook de mogelijkheid om elke dag, elke week, automatisch een sms te ontvangen die de actuele status
  van uw toestel weergeeft. Zie verder 'geavanceerde functies'.

  Hoe :
  U sluit een USB-modem aan op uw pc, bijvoorbeeld de SMS Modem Musitel M1100 USB, waarin een simkaart wordt geplaatst.
  De SmsGate Pro-software zal automatisch de sms'en ontvangen die door uw Musitel 780 werden verzonden.
  Een van de vier nummers waarnaar de sms'en worden verzonden, is het nummer van de simkaart van uw modem.
  Dankzij deze modem kan u tevens de configuratie van uw toestellen controleren en wijzigen.
  Elke ontvangen sms wordt door de naam van de klant bij wie het Musitel 780-toestel is geïnstalleerd herkend.
  U dient uiteraard een klantenlijst aan te maken.


  Installatie van de Musitel 780
  Aansluiting - installatie :
  De aansluiting op het apparaat gebeurt aan de hand van een connector met schroeven.

  Signalisatie :
  Gsm-alarmseintoestel - weergave van de status van de verbinding (login) op het gsm-netwerk.

  Configuratie - programmering :
  De configuratie van het gsm-seintoestel gebeurt aan de hand van een software die bij het toestel geleverd wordt.
      - voor uw pc volstaat een USB-poort,
      - op afstand met behulp van een modem,
      - via SMS,
      - u kunt vanop afstand de huidige situatie controleren, de configuratie,
         de huidige temperatuur raadplegen, de relais besturen, het antennesignaal controleren, enz...
      - Software en handleiding voor de programmering in het Nederlands, Frans en Engels.


  BEWAKING: 2 onafhankelijke ingangen

  Controle over de alarmingangen :
 • via ontvangst van een sms-bericht bij elk alarm,
 • via ontvangst van een sms-bericht wanneer alles weer normaal is,
 • via ontvangst van een spraakbericht (6 seconden) bij elk alarm.
 • via ontvangst van een spraakbericht wanneer alles weer normaal is,

 • Werking :
 • Zodra een ingang een statusverandering detecteert, worden een of meerdere sms-berichten en/of spraakberichten verzonden.
 • Het sms-alarm kan de volgende info bevatten :
      - de huidige temperatuur,
      - de voedingsspanning, nuttig in geval van werking met batterij,
      - de actuele status van het toestel, de ingangen, de relais, antenne, enz.
 • oproep van 1 tot 4 verschillende gsm-toestellen en verzending van het sms-bericht.
 • Controle van de verwarming
 • oproep van 1 tot 4 verschillende gsm-toestellen of vaste lijnen en verzending van het spraakbericht.
 • individueel programmeerbaar voor elke ingang.

 • Wanneer een of meerdere sms'en versturen ?
 • wanneer de temperatuur een vooraf bepaalde drempel overschrijdt,
 • wanneer de temperatuur onder een bepaalde drempel daalt,
 • wanneer de temperatuur zich buiten een venster bevindt,
 • wanneer de temperatuur zich binnen een venster bevindt,
 • wanneer de status van een ingang op '0' komt te staan.
 • wanneer de status van een ingang op '1' komt te staan.

 • Geldigheidsvoorwaarde voor een statusverandering :
 • Wanneer de temperatuur meer dan 30 seconden lang de vooraf bepaalde
      drempels overschrijdt.
 • in werking '1' - '0', validering van het alarm :
      alarm gaat van 10 ms tot 10 minuten af.


 • BESTURING: 2 onafhankelijke contacten
  Besturingsmodus van de contacten (relais) :
  Controle verwarming + airco In functie van de temperatuur :
 • activeert het relais wanneer de temperatuur zich binnen het venster bevindt ;
 • activeert het relais wanneer de temperatuur buiten het venster bevindt ;
 • activeert het relais wanneer de temperatuur de maximumwaarde overschrijdt,
      deactiveert onder de minimumwaarde ;
 • activeert het relais wanneer de temperatuur onder de minimumwaarde daalt,
      deactiveert boven de maximumwaarde ;
 • monostabiele of bistabiele werking (1 seconde tot 2.45 u.).

 • In functie van de alarmingangen :
 • activeert het relais wanneer een alarm verschijnt op ingang IN1 en/of IN2 ;
 • deactiveert het relais wanneer een alarm op ingang IN1 en/of IN2 verdwijnt ;
 • monostabiele of bistabiele werking (1 seconde tot 2.45 u.).

 • Via telefoonoproep :
 • activeert het relais wanneer nummers 1, 2, 3 of 4 belt ;
 • deactiveert het relais wanneer nummers 1, 2, 3 of 4 belt ;
 • activeert het relais wanneer een anonieme nummer belt ;
 • deactiveert het relais wanneer een anonieme nummer belt ;
 • monostabiele of bistabiele werking (1 seconde tot 2.45 u.) ;
 • bij monostabiele werking, een oproep alvorens de tijd stopt herlanceert de teller ;
 • met of zonder bevestiging per sms van de goede uitvoering van het commando,
      enkel voor de commando's via de nummers 1, 2, 3 en 4.

 • Werking :
 • N.O. (normally open) of N.C. (normaly closed) ;
 • Monostabiel, getimede sluiting tussen 1 seconde en 2.45 u. ;
 • Bistabiel, een oproep voor ON, een tweede oproep voor OFF.
 • Bistabiel, een sms voor ON, een tweede sms voor OFF.
 • de controle via sms of telefonische oproep wordt gedeactiveerd bij controle van de relais door de temperatuur.

 • Gekruiste commando's tussen Musitel-apparaten
  Een Musitel 780 kan een of meerdere andere apparaten besturen.
  Zo hoeven er geen kabels geplaatst te worden tussen de detectie- en actiezones.
  Musitel A bestuurt Musitel B en vice versa.

  Toepassingsvoorbeeld :
  Stormbekken
  Het peil van het stormbekken stijgt, de pompen die op honderden meters afstand liggen, moeten opstarten.
  Het peil daalt niet op tijd, waarna een technicus via zijn mobiel op de hoogte gebracht wordt.  Toepassingen - gebruiksvoorbeelden
  Via sms de huidige temperatuur in een lokaal of een koelruimte opvragen
  Stuur om het even wanneer een sms naar uw Musitel om de huidige temperatuur op te vragen.

  Verwarming :
  U wilt de verwarming van uw vakantiehuis activeren de dag voor u vertrekt.
  U bestuurt de activatie via sms of een telefoonoproep.
  BD Musitel
  Uw plannen wijzigen en u kunt niet meer vertrekken. Met een eenvoudige oproep stopt u de verwarming automatisch.
  Uw Musitel 780 kan ook als thermostaat dienen om uw boiler te besturen.

  Bevriesrisico ?
  De temperatuur in het lokaal daalt onder de 5 °C.
  Er worden een of meerdere sms-meldingen verstuurd.
  Er wordt via telefonische oproep of sms een commando naar de Musitel verzonden om de boiler opnieuw op te starten.

  Aansluiting block Musitel 780 Controle van de temperatuur :
  De ventilatie van een pluimveekwekerij valt in panne.
  De temperatuur stijgt en brengt het pluimvee in gevaar..
  De deur van de serre bleef openstaan ... Het systeem verzendt automatisch een sms naar de technicus als naar de uitbater.

  Koelkastpanne - koude opslagruimte :
  De temperatuur stijgt >> de status van ingang nr. 1 wijzigt van '0' naar '1'
  Een technicus wordt onmiddellijk per sms op de hoogte gebracht.
  U kunt ook 3 andere personen op de hoogte brengen.

  Niveau van een silo - waterreservoir :
  Ontvang een sms of een oproep wanneer het peil een vooraf bepaalde drempel bereikt.
  Met één enkele Musitel 780 kan u 1 of 2 silo's controleren.
  De leveringen kunnen tijdig gebeuren voor de noodoproep van de klant.
  Maar ook de controle van een boiler, pomp, een silo, of het detecteren van een inbraak met één enkel apparaat.
  De ontvangen alarmboodschap wordt weergegeven in duidelijke taal.


  Bornier relias Musitel 780 in optie :

  connection Relais 2 wisselcontacten :
  Spoel 12VDC, 390 Ohms
  Nominaal verbruik : 30mA.
  2 wisselcontacten 8A 400VAC
  Schakelbaar vermogen :
  1.800 Watt weerstand, 8A, 230V (bipolair schakeling)
  3.600 Watt weerstand, 16A, 230V (2 wisselcontacten in parallel)
        Shop on line       
  Shop on line

      Prijs :

  Types
  Prijs BTWexcl (€)
  Prijs BTW incl (€)

  Musitel 780   2 ingangen en 2 relais
  met thermostaatsonde -32 °C tot +60 °C

  189
  228,69

  Adaptater 230V 12VDC 2A

  25
  30,25

  Voeding 230V 12VDC 1,6A voor DIN-rail
  Kan als batterijlader 12V dienen met regeling op 13,8V.
  Geïntegreerd circuit aanwezigheidsdetectie 230V voor signalisatie van panne 230V met gebruik van een alarmingang van de Musitel 780.

  25
  30,25

  Relais 2 wisselcontacten   
  Relais 12VDC - 2 x 8 Amperes - 400VAC

  12
  14,52

  Relais 1 wisselcontact   
  Relais 12VDC - 1 x 16 Amperes - 400VAC

  12
  14,52

  Distributeurs en installateurs, gelieve contact met ons op te nemen


  Technische kenmerken :

  Musitel 780

  GSM

  GSM netwerktype

  GSM 900MHz phase II/GSM 1800 MHz

  SIM-kaart

  plug-in 3 V "small"

  Uitgezonden vermogen

  2 W

  Ontvangstgevoeligheid

  -105 dBm

  Antenne

  Frequenties

  900 / 1800 MHz

  Impedantie

  50 ohms

  Gestraald vermogen

  2 W

  Antenneaansluiting

  FME (mannelijk)

  Lengte kabel

  3 tot 10 m (optie) of zonder kabel

  Bijgeleverde antenne

  Magnetische antenne 3dB met 2m kabel, FME connector

  Voeding

  Aansluitklemmen

  9 à 30 VDC 700mA max

  Verbruik

  In stand-by

  50 mA

  in werking

  200 mA

  kabel aansluiting

  Interfacetype

  USB

  Connector

  USB type B, geleverd met USB A-B kabel

  Ingangen

  Aantal alarmingangen

  2

  Ingangsniveau "0"

  ingang op minteken (V-)

  Ingangsniveau "1"

  N.O. - open contact

  Temperatuursonde

  digitaal met 3m kabel, gebruikt ingang nr 1

  Max. input voltage

  + 24VDC

  Debounce

  de 100 msec tot 10 minuten

  Schakelcontacten

  Schakelaar nr. 1

  N.O, Max. 1A   24VDC of 24VAC

  Schakelaar nr. 1

  N.O, Max. 1A   24VDC of 24VAC

  Omschakelduur van het contact

  Tussen 1 secondes en 2.45 u. of permanent (ON-OFF)

  Divers

  aansluitklemen

  schroefklemmen

  Afmetingen zonder kabels

  100 x 70 x 19 mm

  Werkingstemperatuur

  -20 tot 70 °C

  Gewicht: apparaat

  100 gr

  Relais 2 wisselcontacten

  Ingang circuit - Input Circuit - spoel

  Nominale spanning

  12 VDC

  Besturing stroom

  30 mA max

  Nominaal verbruik

  400 mW (DC)

  Weerstand bij 20 °C,

  390 Ohm.

  Uitgang circuit - Output circuit - wisselcontacten

  Max. schakelbare stroom

  2 x 8 A (rms)

  Max. schakelbaar vermogen bij resistieve belasting

  2 x 2.000 VA

  Nominale schakelbare spanning

  230 VAC

  Maximale schakelbare spanning

  400 VAC

  Elektrische levensduur

  100.000 schakelingen bij maximale belasting

  Isolatiespanning

  5.000 V AC

  Temperatuurbereik

  -40 tot +70 °C

  Afmetingen

  29 x 12,5 x 15,7 mm (L x b x h)

  Sokkel voor relais - met relais bijgeleverd

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 1 module

  Relais 1 wisselcontacten

  Ingang circuit - Input Circuit - spoel

  Nominale spanning

  12 VDC

  Besturing stroom

  30 mA max

  Nominaal verbruik

  400 mW (DC)

  Weerstand bij 20 °C,

  390 Ohm.

  Uitgang circuit - Output circuit - wisselcontacten

  Max. schakelbare stroom

  1 x 16 A (rms)

  Max. schakelbaar vermogen bij resistieve belasting

  3600 VA

  Nominale schakelbare spanning

  230 VAC

  Maximale schakelbare spanning

  400 VAC

  Elektrische levensduur

  100.000 schakelingen bij maximale belasting

  Isolatiespanning

  5.000 V AC

  Temperatuurbereik

  -40 tot +70 °C

  Afmetingen

  29 x 12,5 x 15,7 mm (L x b x h)

  Sokkel voor relais - met relais bijgeleverd

  Kast fixeren

  DIN-railmontage - 1 module